Przed wizytą

CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED PIERSZĄ WIZYTĄ U PSYCHOTERAPEUTY?

Pierwsza wizyta u psychoterapeuty dla wielu osób jest bardzo stresującym doświadczeniem. najbardziej boimy się tego czego nie znamy. Strach przed wizytą często powoduje odkładanie decyzji o podjęciu psychoterapii. Klienci często boją się skonfrontować z problemem, towarzyszy im lęk przed oceną i brakiem akceptacji, niekiedy sądzą, że przyznanie, że kłopot występuje będzie ich słabością lub po prostu wstydzą się swoich trudności. To absolutnie naturalne zjawisko. Poniższe wskazówki mogą pomoc oswoić ten lęk i podjąć decyzję o zrobieniu dla siebie czegoś ważnego i dobrego czym może być podjęcie psychoterapii.

1. Głównym zadaniem psychologa jest nie oceniać
2. Psycholog więcej słucha niż mówi
3. Psycholog zadaje pytania:
-co sprowadza Panią / Pana na terapię
-czego oczekuje Pani/ Pan od spotkań
-jak wcześniej Pani / Pan radził sobie z problemem
-kto zauważa problem itp.
4. Psycholog nie udziela gotowych rozwiązań i rad. Dla każdego szczęście znaczy coś innego.
5. Psycholog pomaga znaleźć rozwiązanie dla każdego klienta indywidualnie.
6. Psychoterapia jest procesem, może potrzebne będzie wiele spotkań.
7. Pierwsze spotkanie zapewne nie rozwiąże kłopotu, ale może dać poczucie ulgi.

Najtrudniejszy pierwszy krok ale śmiało, zapraszam, warto go zrobić.

Ogólne zasady pomocy psychologicznej w Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej:

-Kontrakt jest umową między klientem, a terapeutą, dotyczącą zasad współpracy oraz wspólnie określonych celów. Poniżej zebrane zostały najważniejsze zasady, które mają na uwadze komfort i bezpieczeństwo.

-Wszelkie informacje na temat klienta są poufne i chronione zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez RODO i Kodekst Etyczny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich. Współpracując z rodzicami lub ze specjalistami np. psychiatrą, terapeuta udostępnia informacje tylko za wiedzą pacjenta.

-W trosce o udzielenie jak najwyższej jakości pomocy klientowi, terapeuta zobowiązuje się do superwizowania swojej pracy. Omawiając przypadek z innymi terapeutami dba o anonimowość klienta.

-By zadbać o komfort swój i innych klientów proszę o przychodzenie nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną sesją. Sesje trwają 60 minut indywidualna, 90 minut rodzinna.

-Nowi klienci zobowiązani są do wpłaty 50 % zaliczki przelewem.

-Od drugiej sesji klient jest traktowany jako stały i otrzymuje 20 zł zniżkę.

-W przypadku spóźnienia się, klient zobowiązany jest do opłacenia pełnej kwoty za sesję. Nie jest ona przedłużana ani odrabiana.

-Klient może odwołać sesję bez konsekwencji finansowych na 24 godziny przed spotkaniem.
-W przypadku odwołania sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, klient zobowiązany jest do opłacenia 50% kwoty za sesję lub zaliczka nie jest mu zwracana.

-Płatności dokonuje się gotówką zaraz po sesji lub przelewem w przypadku wcześniejszego uzgodnienia.

-Podwyższanie opłat jest zapowiadane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

-By terapeuta mógł skutecznie pomagać, klient powinien informować na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach z życia oraz ewentualnych konsultacjach u innych specjalistów.

-Terapeuta może odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, a także w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub uzna sytuację za niezgodną z kodeksem etyki psychologa. W takiej sytuacji aby należycie pomóc pacjentowi – w miarę swoich możliwości poinformuje go i zaproponuje mu innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.

-Klient ma prawo przerwać terapię w każdym momencie. W przypadku nagłego i nieplanowanego zakończenia procesu przez klienta, terapeuta zastrzega sobie sesje końcową na omówienie i zamknięcie procesu.

Kamila Rogaczewska-Żukowska ul. Spokojna 1L 73-150 Łobez tel: 792 551 972
Top